Speurhonden

Instructie School

telefoon: 0251 24 48 36

mobiel: 06 534 831 62

Cor Oldenburg jr.

Cor Oldenburg jr. is van jongs af aan betrokken bij de Speurhonden Instructie School. Sinds zijn twaalfde staat hij zijn vader bij in de werkzaamheden, trainingen en de dagelijkse praktijk van de school.
Hij is begonnen als spoorloper, maar is zich gaandeweg ook gaan bekwamen in de training van de honden en hun geleiders. Zo is hij doorgegroeid tot trainer en instructeur naast zijn vader in het bedrijf.

Cor Oldenburg jr

Cor jr verdiept zich in de diverse aspecten die te maken hebben met speur- en detectiewerk. Hierdoor heeft hij een brede kennis van theorie en praktijk.
Voor zijn afstuderen aan Wageningen University heeft hij onderzoek gedaan met een wildlife-detectiehond. Door de studie Master Forest and Nature Conservation aan Wageningen University met succes af te ronden heeft hij de titel ‘Master of Science’ (MSc) behaald.
Na zijn afstuderen is hij verdergegaan met het volgen van trainingen, opleidingen en cursussen, zodat hij zijn kennis en ervaring kan blijven uitbreiden. Hij heeft ondermeer de opleiding Flora- en Faunacontroleur behaald en heeft meer geleerd over speuren en detectiewerk bij diverse mensen uit het vakgebied.
Naast het trainen van honden en hun geleiders houdt Cor jr. zich bezig met het geven van lezingen, workshops en schrijft hij stukken voor tijdschriften. Zijn artikelen zijn onder andere verschenen in het “Vakblad Natuur Bos Landschap”, “Onze Hond” en “Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research”.
Samen met zijn vader heeft hij het boek “Het echte praktijkspeuren: voor de professional en recreant” geschreven; hét boek over praktijkspeuren.

Het boek is helaas uitverkocht en kan ook niet meer worden besteld.

© copyright Speurhonden Instructie School
Disclaimer
Top