Speurhonden

Instructie School

telefoon: 0251 24 48 36

mobiel: 06 534 831 62

Aspirant instructeur praktijkspeuren

Aspirant instructeur praktijkspeuren

Deze opleiding geeft de basis om les te geven in het praktijkspeuren als recreatieve of sportieve activiteit voor hond en baas, en het kunnen speuren met een eigen hond. Om aan de opleiding te mogen deelnemen moet een cursist een vooropleiding hebben gedaan op het gebied van hondengedrag of speuren, en/of ervaring hebben in het geven van hondentraining.


De opleiding 'Aspirant instructeur praktijkspeuren' bestaat uit een combinatie van theorie en praktijk, waarbij de dagen dat men werkt met eigen hond en waarop men meeloopt en meekijkt worden afgewisseld. De opleiding bestaat in totaal uit 7 dagen: 6 lesdagen en 1 examendag. Deze dagen worden in overleg afgesproken, met voldoende tijd tussen de dagen zodat men thuis kan oefenen met eigen hond en men tijd heeft om de theorie door te nemen.
Onderwerpen die worden behandeld zijn o.a. de opbouw van de speurtraining, het toepassen van techniek- en praktijktraining, een theoretisch kader rond speuren in het algemeen en praktijkspeuren in het bijzonder, spoorlopen, en verslaglegging van trainingen van zowel cursisten als eigen hond.
De opleiding wordt op individuele basis gegeven, zodat er ruimte is om persoonsgericht te werken. Het examen bestaat uit vijf onderdelen, al deze onderdelen dienen voldoende te worden afgesloten.

LET OP! De lat binnen de opleiding ligt hoog. De cursist kan alleen slagen als hij of zij zich volledig inzet tijdens de lesdagen en zich ten volle bezighoudt met het opgegeven huiswerk.

  • Individueel: 7 dagen, waarvan 6 lesdagen en 1 examendag.
  • Data worden in overleg afgesproken.
  • Prijs op aanvraag.
  • Locatie: regio Heemskerk-Beverwijk
Zie ook:
• Training Praktijkspeuren

© copyright Speurhonden Instructie School
Disclaimer
Top